Rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Posted by admin at Październik 16, 2015

Category: Info, Spedycja, Transport

Tags: , , ,

Konkurencja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

Na rynku przewozów kontenerowych jest bardzo znaczna rywalizacja, kolejne porty planują urwać tak dużo jak się da z tego ogromnego, wartego miliardy tortu. Będzie to również dotyczyć naszego Bałtyku, na którym całkiem mocną pozycję wypracował port w Gdańsku, ale mocno ścigają go inne. I tak na przykład litewska Kłajpeda planuje konkurować o pozycję najważniejszego huba na Bałtyku. Planowane są tam kolejne inwestycje w portowe wyposażenie, zaczęto także współpracować z Chinami. Władze naszego portu na razie spokojnie podchodzą do tych rewelacji, jak na razie Gdańsk ma dużą przewagę jeśli chodzi o techniczne możliwości przyjmowania największych statków. Dzięki głębokiemu na 17 metrów kanałowi podejściowemu i nowoczesnemu wyposażeniu port w Gdańsku może obsłużyć praktycznie wszystkie jednostki, port na litwie w chwili obecnej takich sposobności nie ma. Całkiem niedawno litewski port ustanowił rekord, przyjmując kontenerowiec o ładowności prawie dziesięciu tysięcy kontenerów, dzięki czemu wstąpił do elitarnego grona bałtyckich hubów. Lecz w chwili obecnej nie ma możliwości konkurowania z Gdańskiem pod względem wielkości obsługiwanych okrętów, choć konieczne inwestycje są już zapowiadane.

Rywalizacja między gdańskim i kłajpedzkim portem

Jednak obecnie port na Litwie jest przecież na pierwszym miejscu jeśli chodzi o tonaż przeładunków. W pierwszych miesiącach roku 2015 odprawiono tam 18,86 mln ton towarów, za to port w Gdańsku pochwalić się może jedynie 17,2 mln ton. Przewaga jest tu przede wszystkim w ładunkach masowych, jakich port na Litwie rozładował prawie dwa razy więcej. Lecz to właśnie DCT zanotował większą dynamikę rozwoju, jeżeli będzie się ona utrzymywała na takim samym poziomie, to wkrótce gdański port raczej przegoni Kłajpedę w ilości przeładunków. Szczególnie że w obu portach bez przerwy intensywnie są szukani nowi partnerzy. Kłajpeda nawiązała współpracę z jednym z chińskich portów, zaś Gdańsk na początku obecnego półrocza przyciągnął kilku ważnych armatorów, w tym również grupę G6. W gdańskim porcie również myśli się poważnie o , lecz bez przerwy prowadzi się rokowania również z armatorami z Ameryki, rozpoczęcie tego typu współpracy byłoby z dużą korzyścią dla tego portu.

Sorry, comments are closed for this item.