Posts Tagged ‘bocznica kolejowa na terminalu kontenerowym GTK’

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gdańsku

Duża rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gdańsku

Gdański port GTK od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija, widać to zresztą doskonale po liczbie nowych inwestycji, które się pojawiają na jego terenie. Całkiem niedawno na zakup nowoczesnego wyposażenia przeznaczono około 90 milionów, a na początku roku 2016 ukończono kolejną dużą inwestycję. Zakończona bowiem została w tym czasie rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego na Szczecińskim Nabrzeżu. Cały ten projekt jest szacowany na niecałe trzydzieści milionów, i w dużym stopniu finansowany on jest z funduszy unijnych. Jak jednak wspomina Dorota Raben, obecna prezes Zarządu Portu, to zaledwie początek dalszej rozbudowy. W nadchodzącym roku planuje się bowiem wydać kolejne 100 milionów, a wszystko dlatego, żeby zwiększyć przeładunkowe zdolności i poprawić konkurencyjność portu. Jako że Port stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny, to taka rozbudowana inwestycja pozwoli na znacznie bardziej wydajną i sprawną obsługę. Jest to o tyle ważne, że intermodalny transport ma coraz większą popularność pośród wielu klientów.

Inwestycja, o której było wspominane przede wszystkim obejmowała znaczną przebudowę wielu obiektów w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Łącznie zakres prac obejmował blisko czterdziestu tysiącach metrów kwadratowych, z z czego dwie trzecie to plac do składowania kontenerów. To właśnie przebudowa tego placu stanowiła podstawę opisywanej inwestycji, lecz dodatkowo zrealizowano liczne pomocnicze projekty. Przebudowie został poddany wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacji, wraz z wjazdem do portu. Poza tym o pięćdziesiąt metrów przedłużono torowisko portowych żurawi, a oprócz tego do 800 m2 zwiększono powierzchnię parkingu. Patrząc na skalę projektu konieczne było także ruszenie sporej ilości instalacji, i faktycznie zrobiono w tym obszarze bardzo dużo. Znacznie rozbudowano sieci deszczowe,wodociągowe i kanalizacyjne, a także elektryczne oraz gazowe. Na terenie placu składowego dla kontenerów rozbudowano także miejsce przeznaczone na niebezpieczne materiały, obecnie jego powierzchnia będzie wynosić blisko tysiąc dwieście metrów kwadratowych.