Posts Tagged ‘kontenerowce Maersk’

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na przychody grupy Maersk

Minione kilka miesięcy to nadzwyczaj trudna sytuacja w przypadku branży morskiego transportu. Opłaty za przewóz kontenerów zmniejszają się przez cały czas, i aktualnie nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja nagle się odwróciła. Na taki stan rzeczy nałożyły się różne przyczyny. W pierwszej kolejności bardzo zwolniła chińska gospodarka, a poza tym na oceanach jest obecnie bardzo duża nadpodaż statków, co również ma spory wpływ na tak uciążliwą wojnę na ceny. Budowa tych jednostek rozpoczynała się kilka lat temu, gdy rynek zupełnie inaczej się prezentował. Największa ilość wodowanych statków zbiegła się z początkowym etapem kryzysu w branży, i nagle okazało się, że duża ich część zwyczajnie nie ma co robić. Oczywiście sytuacja tego typu ma spory wpływ na kondycję firm z branży transportowej. Większość z nich dużo mniej zarabia, a niektórzy z armatorów mają wręcz pewne straty. To wszystko wymusza podejmowanie radykalnych działań aby ograniczyć koszty, firmy zaczynają tu szukać rozmaitych sposobów na to, żeby pomimo kryzysu działać na należytym pułapie.

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody aliansu MaerskKryzys dotyka nawet liderów z tej branży, co doskonale dostrzec można na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku miała ona jedynie niewiele ponad dwieście milionów dolarów zysku, co jest naprawdę niewiele w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy było to 1,6 miliarda. Spadek przychodów miał miejsce w większości spółek duńskiego kolosa, z wyłączeniem Maersk Tankers, Damco i Maersk Drilling. Jeśli chodzi o Maersk Transport wpływ na rentowność tej właśnie spółki ma naprawdę niski poziom cen ropy, co spowodowało duży popyt na nią. Za to jeden z największych przewoźników kontenerowych, czyli Maersk Line miał w obecnym kwartale tylko 37 milionów zysku. Przed rokiem było to aż 714 milionów, więc różnice są naprawdę spore. Jak jednak powiedział Nils S. Andersen, który jest prezesem Maersk Group, firma jest dość usatysfakcjonowana z wyników, jakie zostały osiągnięte w tym roku. Pomimo bardzo trudnej sytuacji wypracowano zysk w wysokości ponad dwustu milionów, w szczególności cieszy obrona przez Maersk Line pierwszego miejsca między firm z tej branży.
.