Posts Tagged ‘rozwój województwa pomorskiego’

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dotacje w obszarze badań i rozwoju na PomorzuBadania oraz inwestycje od kilku lat są mocno finansowane z rozmaitych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądać w Województwie Pomorskim. Na najbliższe kilka lat przewidziano bowiem blisko 80 milionów euro różnych dofinansowań i dotacji dla różnych instytucji i firm, a wszystko to między innymi w ramach programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W pierwszej transzy będzie do dyspozycji 100 milionów, a nabór wniosków się zacznie w maju. W zależności od tego, jaki to będzie projekt i wielkości firmy, która stara się o dotację wielkość ogólnego finansowania projektu może nawet wynosić między 15 a 80 procent. W założeniach z tego roku zostało przyjęte, że mogą wziąść w nich udział nie tylko mikro, małe i średnie firmy, ale także duże podmioty. Do tej pory miały one niewielką możliwość starania się o wsparcie finansowe, w chwili obecnej podjęto decyzję że się je dopuści, ale z limitem całkowitej kwoty. W dniu 4 maja rozpoczyna się początek naboru wniosków na dofinansowania projektów, a w kolejnych latach rozpisywane mają być następne tego typu konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami będą mogły być tylko i wyłącznie przeznaczone na badania i rozwój technologii. Nie można więc będzie za nie postawić nowej fabryki czy też zrealizować linię produkcyjną, ale już kupić sprzęt do badań czy wyposażenie laboratorium już jak najbardziej tak. Nie ma także żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość projektu, więc starać się można zarówno o niewielkie jak i o całkiem pokaźne sumy. Ważnym aspektem przy tym konkursie jest to, że mogą w nim brać udział także wszelakie instytucje naukowo-badawcze, a nie sam biznes. Ale został wprowadzony ważny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości musi zostać zapewniony przez odpowiednią firmę, co w założeniu ma ukierunkować badania na ich praktyczne wykorzystanie. Nie będzie przy tym konieczności zawierania jakiś specjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie będzie to wymagane w czasie aplikowania. Końcowa ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez grupę znanych specjalistów z branż, z których projekty się pojawią, a wszystkie umowy będą podpisywane w jesieni.