Posts Tagged ‘trasy dalekomorskie’

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od wielu lat miała ogromny problem niewłaściwie wpisywanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety duża ilość spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a będzie to miało bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa rejsów. Nawet nieduże odchylenia w deklarowanej wadze mogą się przy paru tysiącach kontenerów kumulować, powodując bardzo duże kłopoty z zapewnieniem stabilności, a niekiedy nawet zatonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu były prowadzone prace w celu uporządkowania tej kwestii, ale z powodu kosztów nie dało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero całkiem niedawno udało się osiągnąć porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery znajdujące się na statku muszą być dokładnie zważone. Nowe przepisy obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązać z odpowiednimi konsekwencjami. Obowiązek podania wagi kontenera spoczywa na jego nadawcy, dlatego też musi on przypilnować tego, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Oprócz tego przewoźnicy i terminale mają pełne prawo odmówić załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy pozwalają na dzień dzisiejszy na ważenie jednostek kontenerowych za pomocą dwóch technik. Pierwszą z nich jest to ważenie kompletnego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, zaś druga to pomiar poszczególnych cząstkowych towarów razem z opakowaniami i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Technika pierwsza jest znacznie bardziej szybka i wygodna do użytku, jednak wymaga kupna odpowiednich, certyfikowanych wag. W chwili aktualnej tylko część portów w Polsce posiada takie możliwości, ale nadal nie będzie w nich szans na obsługę wszystkich jednostek. Dlatego też nadal spora część sprawdzania wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w firmach jakie się zajmują pakowaniem. W nadchodzących latach w planach są rzecz jasna takie inwestycje, lecz sprawa nie będzie jedynie dotyczyła zakupu kolejnej wagi, ale też zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Dla przykładu port na terenie Szczecina posiada już szereg procedur związanych z obsługiwaniem kontenerów, a także może zaoferować możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Kwestia dokładnego ważenia kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Co prawda w dokumentacji waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie różnice mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Zdarzały się nawet przypadki wywróceń z tego powodu, kontenerowce miały różne problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszych dni lipca roku 2016 w życie wchodzą nowe przepisy jakie wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Zmiany te od dawna były planowane, ale dopiero teraz w końcu się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Przede wszystkim barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wprowadzane w życie przepisy w tym zakresie będą wymagać, żeby przed samym załadunkiem kontenera na statek jego rzeczywista waga została wyznaczona i przekazana terminalowi i przewoźnikowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie jego metody. Pierwszą z nich jest ważenie całego kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Ta metoda ma jednak dwie dość ważne wady, czyli będzie wymagała zainstalowania kosztownego sprzętu do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Druga metoda polegać będzie na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje wagę pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga trochę więcej pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą będzie to, że na bieżąco będzie się znało wagę ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.