Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Kwestia dokładnego ważenia kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Co prawda w dokumentacji waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie różnice mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Zdarzały się nawet przypadki wywróceń z tego powodu, kontenerowce miały różne problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszych dni lipca roku 2016 w życie wchodzą nowe przepisy jakie wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Zmiany te od dawna były planowane, ale dopiero teraz w końcu się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Przede wszystkim barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wprowadzane w życie przepisy w tym zakresie będą wymagać, żeby przed samym załadunkiem kontenera na statek jego rzeczywista waga została wyznaczona i przekazana terminalowi i przewoźnikowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie jego metody. Pierwszą z nich jest ważenie całego kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Ta metoda ma jednak dwie dość ważne wady, czyli będzie wymagała zainstalowania kosztownego sprzętu do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Druga metoda polegać będzie na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje wagę pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga trochę więcej pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą będzie to, że na bieżąco będzie się znało wagę ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.

Sorry, comments are closed for this item.