Co podkręca rynek transportów intermodalnych?

Z kilku impulsów rozrostu przewozów multimodalnych w Polsce, na pierwsze szeregi nie wysuwa się ani wyższa skuteczność nad transportami drogowymi , ani wyższe korzyści dla klientów, bo nie w każdych się to uzyskuje. Jest nacisk na „bycie zielonym”, jaką same polecają i jakiej ulegają ogólnoświatowe koncerny, zlecające transporty towarów transportem uznawanym za bardziej ekologiczny .

Przewóz multimodalny – co nakręca tą giełdę?

Ze względu na marną infrastrukturę kolejową, ułomność większości kontenerowych terminali lądowych, również wyższość na rynku przewozowym spółek z gromady PKP, używających z nieuzasadnionych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, rynek przewozów intermodalnych w Kraju nie jest napędzany realnymi wymogami rynku, w tym poszukiwaniem sposobów bardziej efektywnych. przewóz intermodalny W wyjątkowo trudnej sytuacji są spedytorzy,zdarzało się nam utracić klienta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w przeznaczonych dniach towarów do adresata finalnego lub jego usługa była marnej jakości. Przykładem tego zeszłego jest brak efektywnego systemu obserwowania kontenerów. W rezultacie mają miejsce, w których klient przewoźnika kolejowego w Polsce nie zawsze wie, czy ładunek przybył do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on obecnie się znajduje. Z kolei spedytor korzystający w Polsce z przewozów multimodalnych nie może dać klientowi zabezpieczenia, że ładunek trafi na czas. Duża grupa spedytorów ogranicza zatem stosowanie z omawianej usługi w przypadku ładunków trudnych oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.Duzi kontrahenci, zlecający ogromne potoki towarów do transportu, i duzi operatorzy logistyczni, oferujący kompleksową realizację łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest dowóz kontenera z portu przewozem multimodalnych , dysponujący sposobność wykorzystania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, umie wykorzystać ofertę intermodalną w sprawny rodzaj czyniąc ją bardziej owocną finansową od drogowej. Giełda przewozów multimodalnych w kraju wyraźnie się poprawił w ciągu minionej dekady, także pod względem jakości usługodawców. Wciąż jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój przewozów multimodalnych, szczególnie z powodu przejawiających się następnych wąskich gardeł na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi ilościami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz żywiołowo rozwijające się terminale Trójmiasta.

Sorry, comments are closed for this item.